Vítejte na našich stránkách

Mateřská  škola v Roštíně  se  nachází  v  malebném  údolí  Chřibů.  První  třída mateřské školy byla zřízena výnosem Zemské školní rady v Brně od 3. září 1945, ale až do roku 1967 byla budova společným útočištěm základní a mateřské školy. V akci Z byla postavena nová dvojtřídní mateřská škola, která byla zkolaudována v roce 1967. Nově zrekonstruovanou budovu obklopuje prostorná školní zahrada, která je vybavena novými přelezkami, které děti využívají při svých hrách a pohybových aktivitách. Koncepce výchovy v mateřské škole vychází ze svého doplňujícího postavení vůči rodině a uznává prvořadost jejího výchovného poslání a působení. Doplňuje rodinnou výchovu v oblastech, které vyžadují odbornost a profesionalitu.


Filozofií naší školy je rozvíjet samostatně a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, nadále rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami – děti integrované a děti talentované. Vzdělávací činnosti v mateřské škole jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, vycházejí z jeho samostatné činnosti a individuální volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Pracujeme podle nového Rámcového  programu  předškolního  vzdělávání, nabízíme kvalitní  standardní  a nadstandardní  péči  o  děti  naší  školy  ( sportovní  a  kulturní  akce, akce pro  rodiče  a děti, výlety, péče o integrované děti, „Veselé pískání, zdravé dýchání“ - flétny , Metodu dobrého startu ).  Ve  vzdělávání  dětí    upřednostňujeme rozvíjení  smyslového  vnímání  jako  základů  veškerého  přirozeného  poznávání  a denně se věnujeme též prevenci  vadné  výslovnosti  - zařazováním  jazykových  chvilek,  rozvíjením  komunikativních dovedností dětí.

Veškeré   snažení  všech  zaměstnanců  školy  směřuje   k tomu,  aby  zde  bylo  dítě  maximálně  šťastné  a spokojené. Velkou péči věnujeme také spolupráci s rodiči a jejich informovanosti. Tradicí  je   několikaletá dobrá spolupráce s okolními MŠ, ZŠ, ZUŠ, OÚ.

Děkujeme za Vaši návštěvu

Copyright © Mateřská škola Roštín